Nutrison

Nutrison

Nutrisonportföljen erbjuder en variation av sondnäringar, vilket gör det lättare att finna en lösning för de varierande behov som finns. Nutrison har produkter berikade med fiber såväl som fiberfria, med olika kaloritäthet och även med olika proteinnivåer

Nutrisonportföljen erbjuder en variation av sondnäringar, vilket gör det lättare att finna en lösning för de varierande behov som finns. Nutrison har produkter berikade med fiber såväl som fiberfria, med olika kaloritäthet och även med olika proteinnivåer

1

Nutrison-sortimentet