Nutrini max

Nutrini max

Nutricia har ett brett utbud av åldersanpassade barnsondnäringar, Nutrini och NutriniMax, för att möta barnens unika behov. Näringarna finns berikade med fiber såväl som fiberfria och med olika kaloritäthet. 

Nutricia har ett brett utbud av åldersanpassade barnsondnäringar, Nutrini och NutriniMax, för att möta barnens unika behov. Näringarna finns berikade med fiber såväl som fiberfria och med olika kaloritäthet. 

1

Nutrini-sortimentet