Flocare Infinity Pump

Flocare

Nutricias sortiment av tillbehör för sondmatning säljs under varumärket Flocare. Sortimentet täcker de flesta behov som finns för att administrera sondmat enkelt och säkert. Läs mer om vår enterala nutritionspump och övriga tillbehör nedan.

 

Nutricias sortiment av tillbehör för sondmatning säljs under varumärket Flocare. Sortimentet täcker de flesta behov som finns för att administrera sondmat enkelt och säkert. Läs mer om vår enterala nutritionspump och övriga tillbehör nedan.

 

1

Flocare pump och tillbehör

All vår utrustning och tillbehör som behövs för att administrera och använda sondnäring säljs under varumärket Flocare.

Flocare Infinity pump är marknadens minsta, lättaste och mest exakta enterala nutritionspump. Flocare Infinity™ pump är klassificerad IPX5, vilket betyder att den kan rengöras under rinnande vatten. Detta gör det lättare att få bort stelnad sondnäring samt förhindrar bakterietillväxt som annars kan uppstå om inte pumpen kan rengöras ordentligt. Pumpen är utrustad med friflödesskydd och alarm (ljud och visuellt) för att garantera patientens säkerhet. Besök www.nutriciaflocare.com för att ta del av en interaktiv pumputbildning samt få mer information om Flocare Infinity. 

Vi erbjuder en komplett portfölj av tillbehör för att möta patienternas skilda behov. 

Flocare pumpaggregat finns både för mobilt samt för stationärt bruk.  De är ftalat-fria, sterila och avsedda för engångsbruk.

Flocare Infinity Go bag är en ryggsäck för mobilt bruk av sondnäring. Den är stabil, lätt att bära och enkel att rengöra. Stativ ingår och ryggsäcken skall ej användas utan stativet. Använd ryggsäcken tillsammans med Flocare Infinity Nutritionspump och Flocare Infinity mobilaggregat.