Nutricias stöd för patienter

Nutricias stöd för patienter

  Att förstå patienters och ANHÖRIGAS oro

  För att få en bättre förståelse av patienternas och de anhörigas oro kan du gå in på vår sida med vanliga frågor från patienter.

  Rädsla för det okända
  En viktig del av patientens tveksamhet inför sondmatning är helt enkelt otillräcklig kunskap om vad det innebär. Några frågor som väcks är varför sondmatning är det bästa alternativet, varför en viss typ av sond har valts och hur länge man kommer att behöva sondmatas. Det finns också en oro för hur man ska klara av sondmatningen hemma och vad man gör när något går fel.

  Beroende av sondmatning
  En annan viktig fråga för både patienter och anhöriga är hur sondmatningen kommer att påverka deras vardag, med särskilt fokus på sådant de inte längre kommer att kunna göra. Det finns ofta en oro för att bli alltför beroende av sondmatningen eftersom den kan ta tid, begränsa rörligheten och orsaka stora förändringar i ens sociala liv.

  Längtan efter vanlig mat
  För patienterna innebär sondmatningen en stor förändring där de lämnar en normal och viktig del av livet bakom sig – ”ätandet”, med all den glädje det innebär att laga och äta måltider. Till en början är det svårt för patienterna att inse och acceptera att de kanske aldrig kommer att kunna äta igen. Sannolikheten är stor att de förr eller senare kommer att längta efter smaken och känslan av riktig mat. Oförmågan att äta kan också begränsa sättet de väljer att umgås med vänner och familj på.

  Skuldkänslor och oförmåga att knyta an
  En del föräldrar känner skuld vid tanken på att deras barn behöver sondmatning, som om de hade gjort något ”fel” som har resulterat i att deras barn inte längre kan äta vanlig mat. Eftersom matningen också är en väsentlig del av anknytningsprocessen mellan förälder och barn kan föräldrarna också uppleva att den mer kliniska sondmatningen innebär att de går miste om något viktigt.

  En vilja att ge rätt vård
  Anhöriga kan tvivla på sin egen förmåga att sondmata, ha en rädsla att göra fel och undra om de verkligen gör det som är bäst för honom eller henne.

  Oro
  Utseendet spelar en viktig roll i patienters tveksamhet inför sondmatning, eftersom de tänker på hur sonden påverkar hur folk behandlar och ser på dem.

  Att förstå patienters och ANHÖRIGAS oro

  För att få en bättre förståelse av patienternas och de anhörigas oro kan du gå in på vår sida med vanliga frågor från patienter.

  Rädsla för det okända
  En viktig del av patientens tveksamhet inför sondmatning är helt enkelt otillräcklig kunskap om vad det innebär. Några frågor som väcks är varför sondmatning är det bästa alternativet, varför en viss typ av sond har valts och hur länge man kommer att behöva sondmatas. Det finns också en oro för hur man ska klara av sondmatningen hemma och vad man gör när något går fel.

  Beroende av sondmatning
  En annan viktig fråga för både patienter och anhöriga är hur sondmatningen kommer att påverka deras vardag, med särskilt fokus på sådant de inte längre kommer att kunna göra. Det finns ofta en oro för att bli alltför beroende av sondmatningen eftersom den kan ta tid, begränsa rörligheten och orsaka stora förändringar i ens sociala liv.

  Längtan efter vanlig mat
  För patienterna innebär sondmatningen en stor förändring där de lämnar en normal och viktig del av livet bakom sig – ”ätandet”, med all den glädje det innebär att laga och äta måltider. Till en början är det svårt för patienterna att inse och acceptera att de kanske aldrig kommer att kunna äta igen. Sannolikheten är stor att de förr eller senare kommer att längta efter smaken och känslan av riktig mat. Oförmågan att äta kan också begränsa sättet de väljer att umgås med vänner och familj på.

  Skuldkänslor och oförmåga att knyta an
  En del föräldrar känner skuld vid tanken på att deras barn behöver sondmatning, som om de hade gjort något ”fel” som har resulterat i att deras barn inte längre kan äta vanlig mat. Eftersom matningen också är en väsentlig del av anknytningsprocessen mellan förälder och barn kan föräldrarna också uppleva att den mer kliniska sondmatningen innebär att de går miste om något viktigt.

  En vilja att ge rätt vård
  Anhöriga kan tvivla på sin egen förmåga att sondmata, ha en rädsla att göra fel och undra om de verkligen gör det som är bäst för honom eller henne.

  Oro
  Utseendet spelar en viktig roll i patienters tveksamhet inför sondmatning, eftersom de tänker på hur sonden påverkar hur folk behandlar och ser på dem.