Beslutet att inleda sondmatning

Sondmatning i hemmet

På egen hand - men inte ensam

  Du, ditt barn eller en nära anhörig har fått sondmatning rekommenderad av vårdpersonal. Oavsett om det har funnits tid att fundera eller om beslutet fattades mycket snabbt, är det helt naturligt att man känner sig omtumlad och orolig första gången man själv ska hantera sondnäringen, pumpen och den olika tillbehören.

  Som med allt nytt kan det här med sondnäring till en början verka krångligt. Under den första tiden har man ofta en hel rad frågor om hur sondmatningen kommer att påverka ens hälsa och livet i stort. Hur ser sonden ut? Är det säkert? Kommer jag att klara av allt på egen hand när jag kommer hem? Hur kan jag få stöd och hjälp under tiden?

  Med rätt stöd, vägledning och information får du den kunskap och det självförtroende du behöver för att förstå och acceptera beslutet om att inleda sondmatning. Med tips, berättelser från andra i samma situation och svar på vanliga frågor hjälper vi dig att förstå varför sondmatning kan vara det bästa alternativet för dig, ditt barn eller en anhörig. Och hur den faktiskt kan bli en del av livet på ett positivt sätt.

  Du, ditt barn eller en nära anhörig har fått sondmatning rekommenderad av vårdpersonal. Oavsett om det har funnits tid att fundera eller om beslutet fattades mycket snabbt, är det helt naturligt att man känner sig omtumlad och orolig första gången man själv ska hantera sondnäringen, pumpen och den olika tillbehören.

  Som med allt nytt kan det här med sondnäring till en början verka krångligt. Under den första tiden har man ofta en hel rad frågor om hur sondmatningen kommer att påverka ens hälsa och livet i stort. Hur ser sonden ut? Är det säkert? Kommer jag att klara av allt på egen hand när jag kommer hem? Hur kan jag få stöd och hjälp under tiden?

  Med rätt stöd, vägledning och information får du den kunskap och det självförtroende du behöver för att förstå och acceptera beslutet om att inleda sondmatning. Med tips, berättelser från andra i samma situation och svar på vanliga frågor hjälper vi dig att förstå varför sondmatning kan vara det bästa alternativet för dig, ditt barn eller en anhörig. Och hur den faktiskt kan bli en del av livet på ett positivt sätt.

  Varför sondmatar man?
  1

  Varför sondmatar man?

  Sondmatning kan rekommenderas till såväl unga som gamla för att säkerställa näringsintaget när sjukdomsbilden eller omständigheterna gör gällande att extra stöd behövs. Sondmatningen kan behövas och ibland även vara livsviktig för någon som har:

  De som rekommenderas sondmatning kan ha väldigt olika sjukdomsbilder, men det som de har gemensamt är att de genom vanlig mat inte får i sig den näring kroppen behöver. 

  Barn behöver mycket näring för att växa och utvecklas på ett bra sätt. Alla människor behöver näring för att hålla vikten, för att kroppen ska kunna återhämta sig och svara väl på olika behandlingar. Om kroppen under en längre tid inte får tillräckligt med näring kan det leda till undernäring, något vårdpersonal ofta kallar ”malnutrition”. Orsaken kan vara att du har svårt att svälja, inte klarar att ha mat i munnen eller att din kropp inte kan ta upp eller använda det du äter på ett effektivt sätt. Brist på näring gör inte bara att kroppen utvecklas och återhämtar sig sämre; det leder även till en rad olika hälsoproblem.


  Du löper större risk att drabbas av undernäring om du:

  Du, ditt barn eller en anhörig har fått sondmatning rekommenderad för att kroppen ska få i sig de näringsämnen den behöver. Med sondmatning kommer du inte bara att känna dig starkare utan också kunna växa och utvecklas på ett bra sätt, återhämta dig snabbare och få mer energi till att göra det du vill. Även om sondmatning till en början kan verka obehagligt och lite skrämmande så kan den ge dig bättre livskvalitet jämfört med då du inte får i dig tillräckligt med näring.

  Vad är sondmatning?
  2

  Vad är sondmatning?

  Sondmatning är ett sätt att ge din kropp den näring den behöver. Sondnäring är en sorts flytande mat som tillförs kroppen genom en mjuk plastslang. Denna plastslang kallas för aggregat. Sondnäringen har en näringssammansättning som liknar den i vanlig mat och tas också upp av kroppen på samma sätt. Med sondnäring får du i dig alla näringsämnen du behöver varje dag, inklusive kolhydrater, proteiner, fett, vitaminer, mineraler och vatten.

  Sondnäringstyper

  Näringsbehovet skiljer sig mycket åt från person till person. Den sondnäring som rekommenderas för just dig har valts ut för att passa dina behov, med hänsyn till faktorer så som vikt, längd, aktivitetsnivå, hälsotillstånd och hemförhållanden. 

  Vi har ett utbud av sondnäringar som täcker alla näringsbehov, bland annat:

  Olika sondtyper

  Vår sondnäring kan tillföras kroppen med någon av de här sondtyperna:

  Vårdpersonalen kommer att rekommendera den typ av sond som passar bäst för just dig.

  PEG- och PEJ-sonder kallas också för gastrostomisonder. De är inte lika synliga som NG- eller NJ-sonderna, men kräver ett enkelt kirurgiskt ingrepp för att sättas på plats.

   

  Gastrostomiknapp för barn och vuxna

  Vårdpersonalen kan vid något tillfälle besluta sig för att byta ut din gastrostomisond mot en så kallad gastrostomiknapp med låg profil. Den lilla ”knappen” fungerar som en port in till magen och har en mycket kortare sond som ligger närmare huden.

  Knappen sätts in i kroppen på samma sätt som en gastrostomisond och hålls precis som den på plats av en vattenfylld ballong. Eftersom knappen är mer praktisk för barn är den oftast förstahandsalternativet för både vårdpersonal och föräldrar.

  Fördelar med sondmatning
  3

  Fördelar med sondmatning

  Genom att varje dag förse kroppen med den näring den behöver kan sondmatning ge bättre fysisk och mental utveckling, ökad energi och styrka samt förhindra viktförlust och stärka immunförsvaret. 

  För en del människor som inte kan äta på samma sätt som tidigare, är sondmatning ett alternativ för att få i sig den näring de behöver.

  Även om det kan ta lite tid att vänja sig vid sondmatning kan den göra dig friskare och öka ditt välbefinnande. Med sondmatning slipper du stressen av att försöka få i dig mat oralt, samtidigt som du ändå får i dig tillräckligt med näring.

  Vårdpersonal har rekommenderat sondmatning för dig eller någon du vårdar. Det är ett första steg för att hjälpa kroppen att få den näring den behöver och som den just nu inte får genom vanliga måltider. Sondnäring ger kroppen tillräckligt med näringsämnen och har även andra fördelar, som att minska den oron många känner i samband med måltider. Föräldrar vet till exempel att barnet får tillräckligt med näring, uatn att behöva mata i flera timmar, något som annars kan skapa stress för hela familjen. Sondmatning kan på så sätt ge bättre livskvalitet.

  Riskerna med att inte få i sig tillräckligt med näring

  • Försämrad utveckling:

   Barn som inte får i sig de kalorier (energi) kroppen behöver blir underviktiga.
  • Försämrad energinivå och styrka:

   Om ditt intag av kalorier (energi) och näringsämnen är lägre än kroppens behov kan det leda till en trötthet som påverkar i princip allt du gör. I arbetetet och på fritiden. På längre sikt riskerar du också att tappa både muskeltonus och fysisk styrka.
  • Ofrivillig viktminskning:

   Om ditt kaloriintag är lägre än kroppens behov kommer du att tappa i vikt, vilket för den som lider av en sjukdom eller åkomma innebär större risker för hälsan och gör att kroppen svarar sämre på behandling.
  • Försvagat immunsystem:

   Tarmarna är en del av ditt immunförsvar. Näringsbrist leder till att immunförsvaret försvagas och ökar risken för att du ska drabbas av en infektion.
  • Försämrad mental utveckling:

   Näringsbrist kan leda till försämrade kognitiva funktioner, som inlärningsförmåga, minne och uppmärksamhet.

  Sondmatning kan minska risken för allvarliga påföljder av att inte få i sig tillräckligt med näring.

  Hur säker är sondmatningen?
  4

  Hur säker är sondmatningen?

  De framsteg som har gjorts inom livsmedel, livsmedelsteknologi, näringslära och medicin har gett sondmatningen en etablerad ställning som åtgärd för att återställa och bevara kroniskt eller kritiskt sjuka patienters näringsstatus.

  En del kan uppleva att det är svårt att vänja sig vid sondmatning, och den kan självklart medföra en del problem. Samtidigt ska man komma ihåg att det rör sig om problem som till största delen går att förutse och förhindra.

  För att du ska kunna förhindra eventuella problem med sondmatning, och hantera dem om de trots allt uppstår, kommer vårdpersonalen att visa och lära dig följande:

  Problem med sondmatning

  Även om det inte är sannolikt att det uppstår problem med sondmatningen så länge utrustningen sköts och underhålls regelbundet kan du ändå komma att ställas inför vissa utmaningar.

  Möjliga problem:

  Om du upplever problem med sondmatningen kan du få stöd av din vårdpersonal. Du kan också ladda ner vår sammanfattning av de problem som kan uppstå vid sondmatning, deras orsak och hur du löser dem. Du kan dessutom genom enkel långsiktig skötsel göra mycket för att förhindra att problemen uppstår.

  Bieffekter av sondmatning 

  När du börjar med sondmatning kan du uppleva vissa bieffekter innan du och vårdpersonalen har anpassat sondmatningsrutinen för att passa just dig. 

  Sondmatning kan påverka din kropp på samma sätt som alla större förändringar i kosthållningen.

  Sondmatning kan ibland ge upphov till:

  Listade bieffekter kan kännas obehagliga men du kan minska risken för att de uppstår genom olika förebyggande åtgärder. Det kan ta tid att lära sig sondmatning, men de positiva fördelarna överväger.

  En del patienter som sondmatas kan uppleva illamående och kräkningar, vilket ökar risken för att maten hamnar i lungorna (aspiration). Det kan ligga olika orsaker bakom, till exempel fördröjd tömning av magsäcken, sondmatningsmetoden som används eller en allergi/intolerans mot sondnäringen. 

  Beroende på orsaken till magproblemen eller allergin/intoleransen kan man få sondmatningen att fungera bättre genom att anpassa eller byta sondmatningsmetod, se till att näringslösningen är rumstempererad eller byta till en annan sorts sondnäring. Be din vårdpersonal om hjälp och råd om du upplever någon form av magproblem, allergi eller intolerans – det finns många olika sorters sondnäring att välja mellan och ingen ska behöva uppleva långvarigt obehag av sin sondmatning.

   

  Hur gör jag när jag kommer hem?
  5

  Hur gör jag när jag kommer hem?

  Till din hjälp finns vårdpersonal, stödgrupper och organisationer som kan svara på dina frågor samt ge stöd och uppmuntran. På den här hemsidan finns ett bibliotek där du kan hitta svaren på vanliga frågor och läsa tips från andra i samma situation.

  När vårdpersonalen börjar diskutera sondnäring som ett alternativ för dig, ditt barn eller en anhörig kanske det känns utmanade att klara av det på egen hand. Det kan till en början verka skrämmande och det tar också lite tid att bygga upp tillräckligt med erfarenhet för att känna sig helt trygg med matningsprocessen.  Det är helt naturligt att du undrar hur du kommer att klara av det och oroar dig för hur det kommer att påverka ditt liv.

  Sondmatning är inte något som vänder upp och ner på ditt liv. Oavsett om det är du själv eller någon du vårdar som blir sondmatad kommer vardagen såklart att påverkas. Ditt sociala- och privata liv kommer att se annorlunda ut. Kanske förändras också din förmåga att fortsätta arbeta och sättet du umgås med vänner och familj. Saker som tidigare har varit enkla – som att resa och delta i olika aktiviteter – kan ibland visa sig medföra vissa utmaningar, men efterhand kommer du att klara av dem fint. 

  Det kanske är svårt att tro just nu, men sondmatningen kommer till slut att bli en naturlig del av din vardag. Med rätt stöd och hjälp, antingen för egen del eller för den du vårdar, kommer ni snart att känna er trygga med sondmatningen samtidigt som du och dina nära lär er nya sätt att leva ett rikt liv.